Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów tj. Polsko-Niemieckiego Centrum Mediacji przy Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji na temat: „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”.

Zaplanowana na 7 czerwca 2018 r. konferencja będzie stanowiła okazję do wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów o charakterze dwunarodowościowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów interkulturowych. Konferencja będzie płaszczyzną do dyskusji na temat wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązywanie sporów o charakterze transgranicznym w krajach UE, wynikających zarówno z intensyfikacji kontaktów międzynarodowych, jak i ze wzmożonej migracji obywateli państw członkowskich, w ramach postępujących procesów integracji europejskiej.

W szczególności głównymi celami konferencji są:

  • Omówienie aktualnej sytuacji prawnej w zakresie rozwiązywania konfliktów o charakterze transgranicznym w kontekście sporów cywilnych pomiędzy podmiotami z Polski i Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem sporów rodzinnych i gospodarczych;
  • Nakreślenie specyfiki sporów transgranicznych oraz zaprezentowanie mediacji jako metody ich rozwiązywania alternatywnej wobec sądów powszechnych, dającej zwaśnionym stronom możliwość zarówno ich szybszego, jak i mniej kosztownego zakończenia;
  • Zwrócenie uwagi na specyficzny charakter sporów dwunarodowościowych oraz analiza wagi aspektów interkulturowych dla skuteczności postępowania mediacyjnego w przypadku sporu o charakterze transgranicznym;
  • Stworzenie międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy podmiotami oraz instytucjami zajmującym i się problematyką sporów o charakterze transgranicznym;
  • Popularyzacja mediacji jako pozasądowej metody rozwiązywania konfliktów dwunarodowościowych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

Wnioski wypracowane podczas konferencji mają stanowić podstawę opracowania koncepcji rozwoju transgranicznego ośrodka rozwiązywania sporów dwunarodowościowych z zastosowaniem mediacji oraz zespołu fachowców posiadających odpowiednie kwalifikacje i merytoryczne przygotowanie do efektywnego rozwiązywania konfliktów o podłożu interkulturowym.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Językiem konferencji będzie język polski i niemiecki. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie.


Projekt współfinansowany ze środków: