Ramowy program konferencji:

 

9.00 Rejestracja uczestników
9.30 – 11.00 Początek konferencji
  Powitanie
  Wykład inauguracyjny
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 Panel 1: Mediacja w Polsce i w Niemczech
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.00 Panel 2: Mediacja w sprawach gospodarczych
16.00 - 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 17.45 Panel 3: Mediacja w sprawach rodzinnych
17.45 - 18.00 Przerwa kawowa
18.00 – 19.00 Wykład otwarty dla mieszkańców regionu
19.30 Zakończenie konferencji

 

Szczegółowy program konferencji (ulotka)